เครื่องปรับอากาศ SAMSUNG Fixed Speed
MODEL
BTU
AR09TGHQAWKNST
9,000
AR13TGHQAWKNST
12,000
AR18TGHQAWKNST
18,000
AR24TGHQAWKNST
24,000
SEER
ราคารวมติดตั้ง
13.0
11,900 -
13.0
13,500 -
13.5
19,300 -
13.0
23,300 -
เครื่องปรับอากาศ SAMSUNG S-Inverter
MODEL
BTU
AR10TYHYBWKNST
9,000
AR13TYHYBWKNST
12,000
AR18TYHYBWKNST
18,000
AR24TYHYBWKNST
24,000
SEER
ราคารวมติดตั้ง
15.4
12,800 -
17.0
14,200 -
15.5
19,500 -
18.0
25,800 -
เครื่องปรับอากาศ SAMSUNG S-Inverter Copper
MODEL
BTU
AR10TYHYAWKNST
9,000
AR13TYHYAWKNST
12,000
AR18TYHYAWKNST
18,000
AR24TYHYAWKNST
24,000
SEER
ราคารวมติดตั้ง
20.6
14,800 -
20.6
17,400 -
20.6
22,000 -
20.2
28,000 -
เครื่องปรับอากาศ SAMSUNG Wind-Free
MODEL
BTU
AR10TYECBWKNST
9,000
AR13TYECBWKNST
12,000
AR18TYECBWKNST
18,000
AR24TYECBWKNST
24,000
SEER
ราคารวมติดตั้ง
22.0
17,800 -
20.6
19,800 -
20.6
26,800 -
20.6
34,300 -
error: Content is protected !!