หมายเหตุ 

  • 1. กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการติดตั้ง ทางร้านจะคิดค่าบริการตามความเป็นจริงที่หน้างาน (ช่างต้องให้คำแนะนำและตกลงกับลูกค้าก่อนการติดตั้งเสมอ)
  • 2. สินค้าทุกรุ่น-ทุกยี่ฮ้อ เป็นอุปกรณ์ใหม่จากโรงงาน การรับประกันสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิตกำหนด
  • 3. อุปกรณ์ไม่ได้ใช้งานจริง ไม่สามารถนำมาเป็นส่วนลดได้
error: Content is protected !!