รายการเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนังพร้อมติดตั้ง
เงื่อนไข และ มาตรฐานการติดตั้งฟรี

ฟรี รางครอบท่อแอร์ พร้อมท่อน้ำยาแอร์ หุ้มฉนวน ยาว 4 เมตร

ฟรี ขาเหล็กแขวนคอล์ยร้อน แบบหนา หรือ ยางตั้งพื้น อย่างได้ อย่างหนึ่ง พร้อม ยางรองกันสั่น

ฟรี สายไฟขนาดมาตรฐาน พร้อมเบรกเกอร์ และ รางครอบสายไฟ

ฟรี ท่อน้ำทิ้ง พร้อมข้อต่อ ความยาว 4 เมตร

การเจาะผนัง ใช้โฮซอล์สำหรับเจาะปูน ทำให้ได้ผิวงานที่เรียบเนียน ลดการแตกร้าวของผนัง

งานติดตั้งรับประกันผลงาน 1 ปี

ตัวอย่างงานติดตั้งฟรีพร้อมอุปกรณ์